Entertainment

ie sanger Schalk W. Vorster tree op

14 Feb 2018 vanaf 17:00 PM by Kokanje-aftreeoord op Modimolle se grootsaal

Die sanger Schalk W. Vorster tree vanaf 17:00 tot 18:00 in die Kokanje-aftreeoord op Modimolle se grootsaal op. Die ingangsfooi is R20 en almal is welkom. 


 

-