Cultural

Red ’n lewe en skenk bloed

31 Aug 2017 vanaf 13:30 PM by kerksaal van die NG Kerk Warmbad-Wes

Red ’n lewe en skenk bloed van 13:30 tot 18:30 in die kerksaal van die NG Kerk Warmbad-Wes.


 

-