Meetings

Bela-Bela-gebedswag vergadering

23 Feb 2017 vanaf 00:00 AM by SAVF-saal, Bela-Bela

Die Bela-Bela-gebedswag vergader om 16:45 by die SAVF-saal om meer van die jaartema, die outoriteit van die gelowige in Christus, te hoor en te bespreek. Wanneer gelowiges werklik besef dat God hul met gesag toerus om Sy wil op aarde te laat geskied, sal dit Sy koninkryk laat uitbrei en ook omstandighede help verander. Almal is hartlik welkom. Ons dorp het jou nodig!


 

-