HOOFSTORIES: •   Donkerte wag op inwoners   •   Gemeenskap geskok ná skielike dood van speurder   •   Groot planne vir vliegveld   •   Gewilde Spar verrys uit as   •   Register business to prevent getting closed down   •   Onderneming loop deur onder rowers   •   Fluitjieprojek op Mookgophong toon sukses   •   Gewildste orkes aangewys   •   Brief: Wat van Malema se haatspraak?   •   Dag Zero dreig ook in Bosveld   •   Misdadigers weer doening op sonskyndorp   •   VLU-Soetdoringstreek 17de konferensie   •   Skoolhoof nie met mes gesteek   •   Nylies slyp tande vir SA's   •   Gewilde perdrit weer aangebied
 

 
 

 

Geïntegreerde ontwikkelingsplan op tafel


   24 November 2017   l   Andries van der Heyde    l   Views: 227   l   3 months ago  

 

Die Bela-Bela-munisipaliteit het sy eerste openbare GOP-vergadering met inwoners gehou om hulle oor die stand van sake en die pad vorentoe in te lig. Op die foto is Risimati Ntekele, waarnemende munisipale bestuurder, aan die woord tydens die vergadering.


Die eerste openbare vergadering van Bela-Bela se geïntegreerde ontwikkelingsplan (GOP) vir die 2016/2017-boekjaar het op Vrydag, 17 November, in die Bela-Bela-township plaasgevind om inwoners oor die munisipaliteit se toekomsplanne in te lig. 

Jeremia Ngobeni, burgemeester, en ander raadslede was teenwoordig, maar het laat opgedaag.

Risimati Ntekele, waarnemende munisipale bestuurder, het tydens die vergadering gesê die GOP kan beskou word as ’n “wenslys” vir die volgende vyf jaar. 

Projekte moet geprioritiseer word en nuwe uitdagings moet aangepak word. Deelnamevergaderings is reeds in September met die wykskomitees gehou om inwoners se behoeftes aan te hoor. 

Hier volg uittreksels wat in die lywige GOP-dokument vervat is:

 • Die munisipaliteit het in die huidige boekjaar staatstoelaes van R58 704 619,55 bestee. Altesame R12 919 102,34 word oorgedra na die volgende boekjaar.
 • Altesame 11 opgraderingsprojekte is vanjaar gedoen, waarvan drie — die opgradering van die Sunfa-stadion, die busroete in Rapotokwane (Rust de Winter) en stormwaterstelsels in Marikanastraat — nie voltooi is nie. Al dié projekte, behalwe Rapotokwane, is in die Bela-Bela-township gedoen.
 • ’n Kontrakteur is reeds aangestel om die nuwe kragstasie langs die munisipale begraafplaas op die dorp te bou. Die projek beloop R25 miljoen.
 • ’n Regeringstoelaag van R5 miljoen is toegestaan om die rioolaanleg op Pienaars-rivier op te gradeer.
 • Die brug na die township in Milestraat sal wyer gemaak word. 
 • Die projek beloop R5,1 miljoen en die ontwerp van die brug moet nog gedoen word.
 • ’n Begroting van R12 069 658 is deur die departement van water en sanitasie toege-staan vir die opgradering van waterinfra-struktuur op die dorp. Die departement moet nog die nuwe bou-planne goedkeur en ’n nuwe diensverskaf-fer aanstel.
 • Die aantal jeugdiges op Bela-Bela beslaan tans 32,2% en vroue 49%. Programme is voorgestel om hierdie groepe te bevoordeel.
 • Huishoudings het oor die laaste vyf jaar gegroei na 21 354, wat ’n groei van 1 438 mense per jaar beteken. 
 • Bela-Bela se werkloosheidsyfer staan op 31,8%, dié op Rapotokwane op 40,3% en op Pienaarsrivier is die syfer 29,1%. 
 • Altesame 80% van die huidige bevolking verdien minder as R3 500 per maand en slegs 25% van inwoners het matriek behaal. 
 • Altesame 22,8% van die huidige bevol-king ly aan armoede.
 • Die erkende townships in die omgewing is Jacob Zuma, Uitbreiding 9, Uitbreiding 8, Spa Park, Tsakane/Eersbewoond, Vingerkraal, Masakhane en Rapotokwane.
 • Beplande behuisingsprojekte in die toekoms sluit Tsakane (120 eenhede), Uitbreiding 9 (927), Uitbreiding 25 (350), Jacob Zuma (1 800), Hostel View (130), Leseding (170) en Masakhane (161) in. 
 • Die geld wat hiervoor benodig word, beloop R514 936 507.
 • Altesame 30 grondeise uit die omgewing is tydens die laaste termyn in die staatskoerant gepubliseer en R136 485 142 is hiervoor begroot.
 • Landbouaktiwiteite in die omgewing het afgeneem, maar mielie-, katoen-, sonneblom- en tabakboerdery het konstant gebly.
 • Daar bestaan geen mynaktiwiteite in die Bela-Bela-omgewing nie, maar die vooruit-gang van die Nokeng Sepflour-myn is steeds op die tafel. 
 • Dit sluit die Rust de Winter-, Rapotokwane en Pienaarsrivier-omgewings in.
 • Altesame 80 nywerheidserwe op Bela-Bela staan tans leeg.
 • Skuld op munisipale dienste en belasting het op 30 Junie vanjaar R15 791 356 beloop en die totale inkomste wat die munisipaliteit ingevorder het, was R316 052 987. 
 • R104 690 713 is op amptenare en munisi-pale werkers se salarisse bestee.
 • Die algemene probleme in die munisipale gebied is ontbossing, indringerplante, grond-erosie, water- en lugbesoedeling.
 • Die algemene probleme in die wyke is die groot behoefte vir heropbou- en ontwikke-lingsprogramhuise (HoP), die onwettige besetting van grond, straatligte wat buite werking is, verstopte stormwaterstelsels, riool wat oorvloei, gebrek aan water, gebrek aan geleenthede (vaardighede, asook werksgeleenthede) en kapitale projekte wat nie die gemeenskap bevoordeel nie.
 • Ander probleme wat die gemeenksap soms ondervind is foutiewe rekeninge, geen munisipale stelsels om korrupsie te onder-soek nie, hoë munisipale tariewe en onvol-doende konsultasies met die gemeen-skap oor tariewe.

Daar word aan die einde van die verslag genoem hoewel elke wyk behoeftes het, sal die oplossings afhang van die beskikbaarheid van geld. 

Verdere opvolgvergaderings sal in die nabye toekoms met die verskillende wyke en verteenwoordigers gehou word waartydens terugvoer gegee sal word.

 


 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first       


Ander stories